Mocht onverhoopt de situatie zich voordoen dat je de private leaseauto eerder wilt inleveren dan de einddatum van jouw contract, dan verrekenen wij een opzeggingsvergoeding met jou. De hoogte van de opzeggingsvergoeding is afhankelijk van het aantal maanden dat je nog hebt te gaan tot het einde van het contract, ook wel de resterende looptijd genoemd. De resterende looptijd is dus het aantal maanden gerekend vanaf het moment van voortijdig inleveren tot de einddatum van het contract.

Berekenen opzeggingsvergoeding

Om de opzeggingsvergoeding te berekenen, wordt de resterende looptijd uitgedrukt in een percentage van de totale looptijd van het contract. Met behulp van onderstaande tabel kun je vervolgens zien hoeveel termijnbedragen de opzeggingsvergoeding bedraagt. 

Resterende looptijd van het leasecontract uitgedrukt in een percentage:

Vanaf       Tot           Aantal Termijnbedragen

0%           25%         2

25%         50%         4

50%         75%         5

75%         100%       6

 

Voorbeeld 1

Je hebt een private lease contract voor 48 maanden met een maandbedrag van € 250,-. Na 30 maanden wil je het contract beëindigen. De resterende looptijd bedraagt nu 18 maanden en dit is 37,5% van de totale looptijd. In de tabel valt jouw resterende looptijd binnen de periode 25 – 50 %. De opzeggingsvergoeding bedraagt dan 4 termijnbedragen en dat is in dit voorbeeld 4 x € 250,- = €1.000,-. Hierbij is echter nog niet gekeken naar wat de maximale opzeggingsvergoeding mag zijn.

Maximale opzeggingsvergoeding

1. Wij brengen jou nooit meer dan 35% van de totale som van de resterende termijnbedragen in rekening.

Voorbeeld 2

Als je het contract na 45 maanden in plaats van 48 maanden wilt beëindigen, dan zou je volgens de tabel 2 leasetermijnen (2 x €250,- = €500,-) betalen als opzegginsvergoeding. De resterende looptijd bedraagt immers 3 maanden en is uitgedrukt in een percentage 6,25% van de totale looptijd. 35% van de totale som van de resterende termijnbedragen is echter 35% x €750,- = €262,50.

Op basis van de maximale opzeggingsvergoeding zijn de kosten voor jou dus niet €500,- maar €262,50 in dit voorbeeld.

2. Naast het maximum percentage dat wij hanteren voor de opzeggingsvergoeding, is deze vergoeding tevens gemaximeerd op het verschil dat je zou hebben betaald wanneer je het contract bij aanvang voor de kortere looptijd bent aangegaan.

Voorbeeld 3

In het eerste voorbeeld heb je 30 maanden à €250,- betaald en is de opzeggingsvergoeding op €1.000,- vastgesteld. De periode van 30 maanden kost €7.500,- + €1.000,-= € 8.500,-

Als je direct had gekozen voor een periode van 30 maanden met als tarief bijvoorbeeld €275,- dan had je over 30 maanden € 8.250,- betaald.
Dat is €250,- lager waardoor de opzeggingsvergoeding €750,- in plaats van €1.000,- wordt.

Op deze manier weet je zeker dat je nooit teveel betaalt voor je leaseauto!

Verrekening eventuele meerkilometers

Los van de opzeggingsvergoeding worden eventuele meerkilometers naar rato afgerekend.

Indien je het contract eerder beëindigt, wordt het toegestane kilometrage naar werkelijke looptijd bepaald. Eventuele meerkilometers worden dan verrekend tegen het tarief zoals vermeld op je leasecontract.

Voorbeeld

Je hebt het contract afgesloten op basis van 15.000 km per jaar voor een periode van 48 maanden. Je wilt het contract na 30 maanden beëindigen, met 40.000 kilometer op de teller.

Per maand zijn (15.000 ÷ 12=)1.250 kilometers opgenomen. Na 30 maanden is de maximale kilometerstand 37.500. Je moet dan 2.500 x €0,05= €125,- bijbetalen.

Mocht je tussentijds een afrekening hebben gedaan in verband met meerkilometers en je zou bij beëindiging niet of minder moeten afrekenen, dan betalen wij je het verschil terug.

Meer weten over Alphabet Private Lease?

Bel ons (076) 579 38 88