Direct contact

Geen antwoord gevonden op je vraag? Neem contact met ons op.

Wat zijn de kosten als ik mijn overeenkomst voortijdig wil beëindigen (opzeggingsvergoeding)?

Mocht onverhoopt de situatie zich voordoen dat je de private leaseauto eerder wilt inleveren dan de einddatum van jouw overeenkomst, dan verrekenen wij een opzeggingsvergoeding met jou. 

De hoogte van de opzeggingsvergoeding is afhankelijk van het aantal maanden dat je nog hebt te gaan tot het einde van de overeenkomst, ook wel de resterende looptijd genoemd. De resterende looptijd is dus het aantal maanden gerekend vanaf het moment van voortijdig inleveren tot de einddatum van de overeenkomst.

Om de opzeggingsvergoeding te berekenen, wordt de resterende looptijd uitgedrukt in een percentage van de totale looptijd van de overeenkomst. Met behulp van onderstaande tabel kun je vervolgens zien hoeveel termijnbedragen de opzeggingsvergoeding bedraagt. 

Resterende looptijd van het leasecontract uitgedrukt in een percentage:

 

Vanaf Tot Aantal Termijnbedragen
0% 25% 2
25% 50% 4
50% 75% 5
75% 100% 6

 

Voorbeeld 1

Je hebt een private lease overeenkomst voor 48 maanden met een maandbedrag van € 250,-. Na 30 maanden wil je de overeenkomst beëindigen. De resterende looptijd bedraagt nu 18 maanden en dit is 37,5% van de totale looptijd. In de tabel valt jouw resterende looptijd binnen de periode 25 – 50 %. De opzeggingsvergoeding bedraagt dan 4 termijnbedragen en dat is in dit voorbeeld 4 x € 250,- = €1.000,-. Hierbij is echter nog niet gekeken naar wat de maximale opzeggingsvergoeding mag zijn.

 

Wat is de maximale opzeggingsvergoeding? 

 

1. Wij brengen jou nooit meer dan 35% van de totale som van de resterende termijnbedragen in rekening.

Voorbeeld 2

Als je de overeenkomst na 45 maanden in plaats van 48 maanden wilt beëindigen, dan zou je volgens de tabel 2 leasetermijnen (2 x €250,- = €500,-) betalen als opzegginsvergoeding. De resterende looptijd bedraagt immers 3 maanden en is uitgedrukt in een percentage 6,25% van de totale looptijd. 35% van de totale som van de resterende termijnbedragen is echter 35% x €750,- = €262,50.

Op basis van de maximale opzeggingsvergoeding zijn de kosten voor jou dus niet €500,- maar €262,50 in dit voorbeeld.

 

2. Naast het maximum percentage dat wij hanteren voor de opzeggingsvergoeding, is deze vergoeding tevens gemaximeerd op het verschil dat je zou hebben betaald wanneer je de overeenkomst bij aanvang voor de kortere looptijd bent aangegaan.

Voorbeeld 3

In het eerste voorbeeld heb je 30 maanden à €250,- betaald en is de opzeggingsvergoeding op €1.000,- vastgesteld. De periode van 30 maanden kost €7.500,- + €1.000,-= € 8.500,-

Als je direct had gekozen voor een periode van 30 maanden met als tarief bijvoorbeeld €275,- dan had je over 30 maanden € 8.250,- betaald.
Dat is €250,- lager waardoor de opzeggingsvergoeding €750,- in plaats van €1.000,- wordt.

Op deze manier weet je zeker dat je nooit teveel betaalt voor je leaseauto!

Terug naar Voortijdig opzeggen
Direct contact

Geen antwoord gevonden op je vraag? Neem contact met ons op.