Is het mogelijk om een private leaseovereenkomst voortijdig te beëindigen?

Ja, private lease is opzegbaar, zelfs binnen het eerste jaar. Je betaalt dan een opzeggingsvergoeding en eventuele meerkilometers rekenen we ook met je af. Je kunt ook kiezen om jouw private leaseovereenkomst te laten overnemen door b.v. een vriend of familielid. Deze persoon moet dan natuurlijk nog wel financieel getoetst worden. 

Daarnaast kun je bij Alphabet Private Lease in sommige gevallen kosteloos opzeggen als je een overeenkomst hebt afgesloten vanaf 1 februari 2021. Dit is het geval als je door bepaalde persoonlijke omstandigheden, zoals gedwongen ontslag, inkomen verliest en je het leaseovereenkomst niet meer kan betalen. Lees hier meer over het Alphabet Beschermingsplan.

 

Hoe wordt de opzeggingsvergoeding berekend?

Om de opzeggingsvergoeding te berekenen, wordt de resterende looptijd uitgedrukt in een percentage van de totale looptijd van de overeenkomst. Met behulp van onderstaande tabel kun je vervolgens zien hoeveel termijnbedragen de opzeggingsvergoeding bedraagt. 

Resterende looptijd van de leaseovereenkomst uitgedrukt in een percentage:

Vanaf Tot Aantal Termijnbedragen
0% 25% 2
25% 50% 4
50% 75% 5
75% 100% 6

Voorbeeld 1

Je hebt een private lease overeenkomst voor 48 maanden met een maandbedrag van € 250,-. Na 30 maanden wil je de overeenkomst beëindigen. De resterende looptijd bedraagt nu 18 maanden en dit is 37,5% van de totale looptijd. In de tabel valt jouw resterende looptijd binnen de periode 25 – 50 %. De opzeggingsvergoeding bedraagt dan 4 termijnbedragen en dat is in dit voorbeeld 4 x € 250,- = €1.000,-. Hierbij is echter nog niet gekeken naar wat de maximale opzeggingsvergoeding mag zijn.

 

Wat is de maximale opzeggingsvergoeding?

Wij brengen jou nooit meer dan 35% van de totale som van de resterende termijnbedragen in rekening.

Voorbeeld 2

Als je de overeenkomst na 45 maanden in plaats van 48 maanden wilt beëindigen, dan zou je volgens de tabel 2 leasetermijnen (2 x €250,- = €500,-) betalen als opzegginsvergoeding. De resterende looptijd bedraagt immers 3 maanden en is uitgedrukt in een percentage 6,25% van de totale looptijd. 35% van de totale som van de resterende termijnbedragen is echter 35% x €750,- = €262,50.

Op basis van de maximale opzeggingsvergoeding zijn de kosten voor jou dus niet €500,- maar €262,50 in dit voorbeeld.

Naast het maximum percentage dat wij hanteren voor de opzeggingsvergoeding, is deze vergoeding tevens gemaximeerd op het verschil dat je zou hebben betaald als je de overeenkomst bij aanvang voor de kortere looptijd zou zijn aangegaan.

Voorbeeld 3

In het eerste voorbeeld heb je 30 maanden à €250,- betaald en is de opzeggingsvergoeding op €1.000,- vastgesteld. De periode van 30 maanden kost €7.500,- + €1.000,-= € 8.500,-

Als je direct had gekozen voor een periode van 30 maanden met als tarief bijvoorbeeld €275,- dan had je over 30 maanden € 8.250,- betaald.
Dat is €250,- lager waardoor de opzeggingsvergoeding €750,- in plaats van €1.000,- wordt.

Op deze manier weet je zeker dat je nooit teveel betaalt bij het tussentijds opzeggen van je private leaseauto.

 

Hoe worden meerkilometers berekend?

Los van de opzeggingsvergoeding worden eventuele meerkilometers naar rato afgerekend.

Indien je het contract eerder beëindigt, wordt het toegestane kilometrage naar werkelijke looptijd bepaald. Eventuele meerkilometers worden dan verrekend tegen het tarief zoals vermeld op je leasecontract.

Voorbeeld 4

Je hebt een private lease contract met 15.000 kilometers per jaar, voor een periode van 48 maanden en voor meer kilometers betaal je 5 ct/km. Na 30 maanden wil je het contract beëindigen, met 40.000 kilometer op de teller.

In het contract zijn per maand (15.000 ÷ 12=)1.250 kilometers opgenomen. Na 30 maanden bereken je zo eenvoudig het aantal kilometers dat je contractueel hebt afgesproken: 30 x 1.250 = 37.500. In werkelijkheid heb je 40.000 kilometers gereden met jouw private lease auto. Je moet dan 2.500 x €0,05= €125,- bijbetalen.

Mocht je tussentijds een afrekening hebben gedaan in verband met meerkilometers en je zou bij beëindiging niet of minder moeten afrekenen, dan betalen wij je het verschil uiteraard terug.

Private Lease Topkeuzes voor een scherp tarief

Let op Afbeeldingen van onze private lease aanbiedingen kunnen afwijken van modellen die wij aanbieden. Alle tarieven zijn incl. btw.

Meer weten over Alphabet Private Lease?

Bel ons (076) 579 38 88