Direct contact

Geen antwoord gevonden op je vraag? Neem contact met ons op.

Financiële toetsing

Waarom krijg ik een financiële toetsing?

Wij vinden het erg belangrijk dat de overeenkomst tussen jou en Alphabet verantwoord is voor beide partijen. EDR Credit Services voert voor ons de financiële toetsing en acceptatie uit. Deze is erop gericht om de risico’s op betalingsproblemen te beperken. EDR Credit Services hanteert daarbij de draagkrachtnormen, zoals voorgeschreven door het Keurmerk Private Lease. 

Hoe wordt mijn kredietwaardigheid getoetst?

EDR Credit Services werkt in opdracht van Alphabet aan de financiële goedkeuring van uw aanvraag. De financiële goedkeuring bestaat uit de volgende stappen:

 • Aanvullen/aanpassen persoonlijke gegevens
 • Geautomatiseerde krediettoetsing
 • Aanleveren benodigde documenten
 • Beoordelen van uw aanvraag door een kredietanalist
 • Definitief advies EDR Credit Services

Voor de behandeling van jouw aanvraag hebben we gegevens nodig over jouw gezinssituatie, bron van inkomsten en maandelijkse lasten. Je ontvangt van EDR Credit Services per e-mail een link naar het leaseportaal van EDR. Hier kun je de benodigde informatie aanleveren. Voor een snelle afhandeling verzoeken wij je binnen 3 dagen na aanvraag aan te leveren:

 • Een kopie van jouw rijbewijs (voor- en achterzijde)
 • Een kopie van 2 loonstroken én op naam gestelde bankafschriften van de laatste 2 maanden, waarop de inkomsten en woonlasten (huur/hypotheek), incl. huurtoeslag zijn vermeld, als je in loondienst werkzaam bent.
 • Een positieve intentie-/werkgeversverklaring, als je een tijdelijk dienstverband hebt.
 • Een kopie van een uitkerings-/pensioenspecificatie indien je een uitkering en/of pensioen ontvangt.
 • Een kopie van de 3 meest recente jaarrekeningen als je zelfstandig ondernemer bent.
 • Bewijs van de maandelijkse woonlasten
Hoe wordt mijn draagkracht bepaald?

De draagkrachtnorm is het bedrag dat de consument te allen tijde voor levensonderhoud beschikbaar moet hebben. Afhankelijk van jouw gezinssituatie (Alleenstaand - Alleenstaand met kinderen - Gehuwd/Samenwonend - Gehuwd/Samenwonend met kinderen) wordt allereerst vastgesteld wat jouw minimale basisnorm is. Aan de hand van deze basisnorm en de hoogte van het (totaal) netto inkomen wordt vervolgens bepaald wat jouw draagkrachtnorm is.

Naast de draagkrachtnorm worden jouw woonlasten en bepaalde andere vaste lasten, voor zover van toepassing, meegewogen. Dit zijn alimentatie, kosten kinderopvang, overige bijzondere vaste lasten en de lopende financieringslasten. Zo wordt dus bijvoorbeeld ook jouw kredietruimte op een betaalrekening of creditcard meegenomen. Door op het (totaal) netto inkomen bovenstaande lasten en de draagkrachtnorm in mindering te brengen, wordt bepaald wat jouw financiële ruimte is om aanvullende verplichtingen aan te gaan. In dit geval dus de maandelijkse leaseverplichting.

Als je wilt dan kan je partner het contract mee ondertekenen. De draagkrachtnormen voor samenwonenden/gehuwden zijn hoger dan voor alleenstaanden.

Direct contact

Geen antwoord gevonden op je vraag? Neem contact met ons op.